Naar boven

Colofon

De website BlueRebel.nl is ontwikkeld door Blue Rebel in samenwerking met NextChapter. Heb je een vraag of opmerking over deze site? Neem dan contact op met Blue Rebel.

Disclaimer BlueRebel.nl

De website BlueRebel.nl is met zorg samengesteld, maar we kunnen niet garanderen dat hij geen onjuiste of verouderde informatie bevat. Blue Rebel aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website. Sommige informatie op de site kan onjuist zijn door productwijzigingen die zich hebben voorgedaan na het moment van publicatie. Blue Rebel behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in prijzen en specificaties. Tekst- of typefouten voorbehouden.

Blue Rebel Store locator

De getoonde informatie kan afwijken van de werkelijkheid. Blue Rebel biedt geen garanties voor wat betreft de actualiteit, juistheid en/of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Blue Rebel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele materiële of immateriële schade als gevolg van het wel of niet gebruiken van de verstrekte informatie. Je kunt geen rechten ontlenen aan deze kaart. Opmerkingen of aanvullingen zijn welkom bij de redactie.

Disclaimer e-mail

E-mail van Blue Rebel kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien jij niet de geadresseerde bent of het bericht abusievelijk aan jou is gezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Blue Rebel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Auteursrecht

Alle teksten en afbeeldingen op BlueRebel.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen.